You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

trình diễn, thể hiện, sinh mệnh, tính mạng, bác sỹ tiếng Nhật là gì ?

trình diễn, thể hiện, sinh mệnh, tính mạng, bác sỹ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trình diễn, thể hiện, sinh mệnh, tính mạng, bác sỹ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
trình diễn, thể hiện, sinh mệnh, tính mạng, bác sỹ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trình diễn, thể hiện sinh mệnh, tính mạng bác sỹ

trình diễn, thể hiện

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かつやく
Ví dụ :
Nhờ màn trình diễn của anh ấy mà thắng cuộc
躍でしたよ。

sinh mệnh, tính mạng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いのち
Ví dụ :
Không có gì quý hơn tính mạng
命よりなものはいよ。

bác sỹ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いし
Ví dụ :
Tôi đang nhắm tới công việc bác sỹ
している

Trên đây là nội dung bài viết : trình diễn, thể hiện, sinh mệnh, tính mạng, bác sỹ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: