trong thế gian, hạng mục, cố / cựu~ tiếng Nhật là gì ?

trong thế gian, hạng mục, cố / cựu~ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trong thế gian, hạng mục, cố / cựu~ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
trong thế gian, hạng mục, cố / cựu~ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trong thế gian hạng mục cố / cựu~

trong thế gian

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : よのなか
Ví dụ :
Trong thế gian có rất nhiều loại người
にはいろいろながいます。

hạng mục

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうもく
Ví dụ :
Tôi đã chỉnh lý các khoản mục của luận văn cho dễ hiểu
の項かりやすくしたわ。

cố / cựu~

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きゅう
Ví dụ :
Cựu Sô viết bây giờ được gọi là Nga
ソビエトははロシアとばれている。

Trên đây là nội dung bài viết : trong thế gian, hạng mục, cố / cựu~ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :