You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

trống, vắng, rời khỏi, mỗi tối tiếng Nhật là gì ?

trống, vắng, rời khỏi, mỗi tối tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trống, vắng, rời khỏi, mỗi tối tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
trống, vắng, rời khỏi, mỗi tối tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trống, vắng rời khỏi mỗi tối

trống, vắng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : あく aku
Ví dụ :
Ghế phía sau đang trống
Tháng sau cậu có trống (rảnh) ngày nào không
ろのいています。
いていますか。

rời khỏi

Nghĩa tiếng Nhật () : 掛ける
Cách đọc : でかける dekakeru
Ví dụ :
Chồng tôi đã đi (rời khỏi nhà) rồi
はもう掛けました。

mỗi tối

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まいばん maiban
Ví dụ :
Chị gái tôi viết nhật ký mỗi tối
Anh ấy chạy 3km mỗi tối
いています。
3キロっています。

Trên đây là nội dung bài viết : trống, vắng, rời khỏi, mỗi tối tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: