You dont have javascript enabled! Please enable it!

trụ sở chính, cơ hội, thời cơ, học giả tiếng Nhật là gì ?

trụ sở chính, cơ hội, thời cơ, học giả tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trụ sở chính, cơ hội, thời cơ, học giả tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
trụ sở chính, cơ hội, thời cơ, học giả tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trụ sở chính cơ hội, thời cơ học giả

trụ sở chính

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほんぶ
Ví dụ :
Ngay sau sự kiện đó, trụ sở điều đa trã được thiết lập
その、捜された。

cơ hội, thời cơ

Nghĩa tiếng Nhật () : きっかけ
Cách đọc : きっかけ
Ví dụ :
Việc lên đại học chính là thời cơ để lên Tokyo
うのがのきっかけでした。

học giả

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : がくしゃ
Ví dụ :
Anh ấy là vừa là nhà văn vừa là học giả
でありです。

Trên đây là nội dung bài viết : trụ sở chính, cơ hội, thời cơ, học giả tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: