You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

trước mắt, tạm thời, phát sinh, thăm hỏi tiếng Nhật là gì ?

trước mắt, tạm thời, phát sinh, thăm hỏi tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trước mắt, tạm thời, phát sinh, thăm hỏi tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
trước mắt, tạm thời, phát sinh, thăm hỏi tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trước mắt, tạm thời phát sinh thăm hỏi

trước mắt, tạm thời

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いちおう
Ví dụ :
Tạm thời nên cho cả anh ấy biết
にもらせておいたほうがいいだろう。

phát sinh

Nghĩa tiếng Nhật () : じる
Cách đọc : しょうじる
Ví dụ :
Giữa hai bên có phát sinh ma sát
に摩擦がじています。

thăm hỏi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほうもん
Ví dụ :
Tuần sau tôi sẽ đi thăm quê của vợ
します。

Trên đây là nội dung bài viết : trước mắt, tạm thời, phát sinh, thăm hỏi tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: