trừu tượng, buổi liên hoan chia tay, tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà tiếng Nhật là gì ?

trừu tượng, buổi liên hoan chia tay, tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trừu tượng, buổi liên hoan chia tay, tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
trừu tượng, buổi liên hoan chia tay, tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trừu tượng buổi liên hoan chia tay tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà

trừu tượng

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 抽象的
Cách đọc : ちゅうしょうてき
Ví dụ :
Anh ấy thích tranh trừu tượng nhỉ
彼は抽象的な絵が好きだね。

buổi liên hoan chia tay

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 送別会
Cách đọc : そうべつかい
Ví dụ :
Tuần sau chúng ta sẽ mở tiệc chia tay trưởng bộ phận
来週、課長の送別会を開きます。

tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 敷金
Cách đọc : しききん
Ví dụ :
Tôi đã trả tiền đặt cọc cho căn hộ
マンションの敷金を払いました。

Trên đây là nội dung bài viết : trừu tượng, buổi liên hoan chia tay, tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: