You dont have javascript enabled! Please enable it!

trừu tượng, buổi liên hoan chia tay, tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà tiếng Nhật là gì ?

trừu tượng, buổi liên hoan chia tay, tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trừu tượng, buổi liên hoan chia tay, tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
trừu tượng, buổi liên hoan chia tay, tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trừu tượng buổi liên hoan chia tay tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà

trừu tượng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ちゅうしょうてき
Ví dụ :
Anh ấy thích tranh trừu tượng nhỉ
は抽きだね。

buổi liên hoan chia tay

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : そうべつかい
Ví dụ :
Tuần sau chúng ta sẽ mở tiệc chia tay trưởng bộ phận
、課きます。

tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しききん
Ví dụ :
Tôi đã trả tiền đặt cọc cho căn hộ
マンションの敷いました。

Trên đây là nội dung bài viết : trừu tượng, buổi liên hoan chia tay, tiền đặt cọc trả trước khi thuê nhà tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: