Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Kanji 丸

Âm Hán Việt của chữ 丸 : Hoàn

Cách đọc chữ :

Onyomi : がん .

Kunyomi : まる .

Cấp độ :

Cách Nhớ chữ 丸 :

Cách nhớ chữ Kanji 丸
Một người đang cuộn tròn

Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 丸 :

丸い(まるい):Tròn

丸(まる):Hình tròn

丸める(まるめる):Cuộn

弾丸(だんがん):Viên đạn

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 丸 :

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 丸 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục