Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

主 : Chủ.

Onyomi : しゅ/ ず.

Kunyomi : ぬし/ おも-な.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 主
Người đàn ông đang đội mũ là ông chủ
Những từ thường gặp :

主(ぬし)- ông chủ

主に(おもに)- chủ yếu là

主体(しゅたい)- chủ thể

主婦(しゅふ)-vợ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục