Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

事 : Sự.

Onyomi : じ / ず.

Kunyomi : こと / つか-う.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 事
Viết toàn bộ những điều sẽ làm
Những từ thường gặp :

事故(じこ):tai nạn

家事(かじ):việc nhà

火事(かじ):hỏa hoạn

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục