Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

八 : Bát.

Onyomi : はち.

Kunyomi : や~ / や-つ / やっ-つ.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ 八
Trông gống chữ HA (KATAKANA) trong chữ HACHI
Những từ thường gặp :

八(はち): tám, số 8

八つ(やっつ): 8 cái

八百屋(やおや): cửa hàng rau quả

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục