Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

冬 : Đông

Onyomi : とう

Kunyomi : ふゆ

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 冬
Người bị trơn trượt khi bước trên băng vào mùa đông
Những từ thường gặp :

冬休み(ふゆやすみ):nghỉ đông

春夏秋冬(しゅんかしゅうとう):xuân hạ thu đông

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục