Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Kanji 区

Âm Hán Việt của chữ 区 : Khu

Cách đọc chữ 区 :

Onyomi : く .

Kunyomi : 

Cấp độ :

Cách Nhớ chữ 区 :

Cách nhowsc hữ Kanji 区
Khu vực này được chia cắt bớt 3 bức tường và 2 con phố

Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 区 :

区切る(くぎる):Phân chia

地区(ちく):Khu vực

区別する(くべつする):Phân loại

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 区 :

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 区 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục