Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

南 : Nam.

Onyomi : なん.

Kunyomi : みなみ.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 南
Hai cây mọc trong vườn hướng về phía nam
Những từ thường gặp :

南(みなみ):phía nam

南北(なんぼく):nam bắc

南西(なんせい):nam tây (tây nam)

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục