Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

帰 : Quy

Onyomi :

Kunyomi : かえ-る / かえ-す / おく-る / とつ-ぐ

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 帰
Đàn én đang bay về tổ
Những từ thường gặp :

帰国(きこく):về nước

お帰りなさい(おかえりなさい):”anh (bác, bố…) đã về (rồi ạ)”

帰宅(きたく):về nhà

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục