Dẫn : 引

 Cách đọc theo âm Onyomi: いん

 Cách đọc theo âm Kunyomi: ひ,び

 Cách Nhớ:

Đây là cái cung và cái dây. Khi bắn cung thì kéo cái dây.

Các từ thường gặp:

引く(く): Kéo

引きし(きだし): Ngăn kéo

引きす(きだす): Từ bỏ

引っす(っこす): Chuyển nhà

引きけ(きわけ): Hòa ( trận đấu)

り引き(わりき): Giảm giá

(いんよう): Trích dẫn

(いんりょく): Trọng lực

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :