Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

忘 : VONG

Onyomi : ぼう

Kunyomi : わす

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 忘
Tôi đã quên mất việc xây nốt bức tường bên phải
Những từ thường gặp :

忘年会(ぼうねんかい):bữa tiệc cuối năm

忘れる(わすれる):quên

忘れ物(わすれもの):quên đồ, đồ bỏ quên

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục