Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

急 : Cấp.

Onyomi : きゅう.

Kunyomi : いそ-ぐ / いそ-ぎ.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 急
Nếu khẩn trương thì sẽ ổn thôi ( Giơ tay ra dấu OK )
Những từ thường gặp :

救急車(きゅうきゅうしゃ):xe cấp cứu

急ぐ(いそぐ):vội

特急電車(とっきゅうでんしゃ):tàu tốc hành

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục