Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

情 : TÌNH

Onyomi : じょう

Kunyomi : なさ

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 情
Trái tim tôi cảm thấy màu xanh
Những từ thường gặp :

事情(じじょう):sự tình

表情(ひょうじょう):biểu tình

友情(ゆうじょう):tình bạn

情け

情けない

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục