Kanji 所

Âm Hán Việt : Sở

Onyomi : しょ / じょ .

Kunyomi : ところ / どころ .

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 所
Dùng rìu đánh dấu vào cửa để nhớ vị trí
Những từ thường gặp có chữ Kanji 所 :

所(だいどころ):Bếp

所(じゅうしょ):Địa chỉ

所(きんじょ): Hàng xóm

所(ばしょ):Địa điểm

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 所 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Search:

[jpshare]
Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục

Câu hỏi - góp ý :