Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

昔 : Tích.

Onyomi :

Kunyomi : むかし.

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 昔
21 ngày trước là một khoảng thời gian rất lâu
Những từ thường gặp :

昔(むかし):ngày xưa

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục