Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

朝 : Triều.

Onyomi : ちょう.

Kunyomi : あさ.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 朝
Buổi sáng ngày mùng 10 tháng 10
Những từ thường gặp :

朝(あさ):buổi sáng

朝食(ちょうしょく):cơm sáng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục