Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

THÔN : 村

 Cách đọc theo âm Onyomi:  そん

 Cách đọc theo âm Kunyomi: むら

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 町、村、雨

Có một ngôi làng ở phía cái cây

Các từ thường gặp:

村(むら): Làng

田村さん(たむらさん): ông (bà) tamura

 村長(そんちょう): Trưởng làng

村民(そんみん): Dân làng

農村(のうそん): Nông thôn

市町村(しちょうそん): Thị trấn

漁村(ぎょそん): Làng chài

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục