Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

果 : QuẢ

Onyomi :

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 果
Cái cây không có quả
Những từ thường gặp :

効果(こうか):hiệu quả

果物(くだもの):hoa quả

果実(かじつ): quả

果たす(はたす):hoàn thành

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục