Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

楽 : Lạc.

Onyomi : がく/ らく.

Kunyomi : たの-しい/ たの-しむ.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 楽
Cùng tận hưởng niềm vui khi gõ vào chiếc trống màu trắng được trên cây
Những từ thường gặp :

音楽(おんがく):âm nhạc

楽しい(たのしい):vui vẻ

楽観的(らっかんてき):lạc quan

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục