Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

正 : Chính.

Onyomi : せい / しょう.

Kunyomi : ただ-しい / ただ-す / まさ.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 正
Việc dừng đèn đỏ là việc làm đúng đắn
Những từ thường gặp :

正しい(ただしい):chính xác

正月(しょうがつ):Tết

正門(せいもん):cửa chính

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục