Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

泊 : Bạc

Onyomi : ハク

Kunyomi : と_める

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 泊
Chúng tôi đã ở cái khách sạn màu trắng (白) trên bờ biển.

Các từ thường gặp:

二泊三日 (にはくさんにち) : ba ngày và hai đêm

一泊する (いっぱくする) : nghỉ qua đêm

泊まる (とまる) : ở lại, trọ lại

泊める (とめる) : cho ai đó ở lại qua đêm

宿泊 (しゅくはく) : chỗ trọ, nhà trọ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục