Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

注 : Chú

Onyomi : ちゅう

Kunyomi : そそ-ぐ/ さ-す / つ-ぐ

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 注
Chú ý đừng đánh đổ nước vào người ông chủ
Những từ thường gặp :

注意(ちゅうい):chú ý

注射(ちゅうしゃ):tiêm

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục