Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

洋 : Dương

Onyomi : よう

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 洋
Cừu du nhập vào Nhật Bản từ nước ngoài
Những từ thường gặp :

西洋(せいよう):Phương Tây

東洋(とうよう):Phương Đông

洋服(ようふく):âu phục

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục