Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

漢 : Hán

Onyomi : かん

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 漢
Người chồng Trung Quốc đội chậu cỏ trên đầu và băng qua sông
Những từ thường gặp :

漢字(かんじ): chữ Hán

漢方薬(かんぽうやく): thuốc gốc Trung Quốc

漢字(かんじ): Hán tự

漢方薬(かんぽうやく): Thuốc bắc

漢文(かんぶん):Văn học Nhật Bản được phỏng theo văn học Trung Quốc

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục