Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

特 : Đặc.

Onyomi : とく.

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 特
Ở những ngồi đền theo đạo Hindu thì bò là một loài vật đặc biệt
Những từ thường gặp :

特徴(とくちょう):đặc trưng

特に(とくに):đặc biệt là

特別(とくべつ):đặc biệt

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục