Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

理 : Lý

Onyomi :

Kunyomi :

Cấp độ:  Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 理
Nhà vua suy nghĩ một cách logic và tạo ra ruộng
Những từ thường gặp :

理由(りゆう)- lý do

地理(ちり)- địa lý

物理(ぶつり)- vật lý

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục