Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

留 : LƯU.

Onyomi : りゅう、る.

Kunyomi : と.

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji
Ngồi trên cánh đồng dùng dao cắt lúa
Những từ thường gặp :

保留(ほりゅう):bảo lưu

停留所(ていりゅうじょ):bến đỗ xe bus

留学(りゅうがく):du học

書留(かきとめ):ghi lại

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục