Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

発 : Phát.

Onyomi : はつ.

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 発
Loài người bắt đầu bước đi bằng hai chân
Những từ thường gặp :

発表(はっぴょう):phát biểu

出発(しゅっぱつ):xuất phát

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục