Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Đản/Đoản : 短

 

 Cách đọc theo âm Onyomi: たん

 Cách đọc theo âm Kunyomi: みじか

 Cách Nhớ:

Doan.

Mũi tên và đậu đều ngắn.

Các từ thường gặp:

短い(みじかい): Ngắn

短所(たんしょ): Điểm, yếu

短期(たんき): Ngắn hạn

短期大学(たんきだいがく): Đại học ngắn hạn

短編(たんぺん): Chuyện ngắn

短気な(たんきな): Dễ nổi nóng

短歌(たんか): Thơ tan-ka

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục