DƯƠNG : 羊

 Cách đọc theo âm Onyomi:  よう

 Cách đọc theo âm Kunyomi: ひつじ

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 画、羊 、洋

Đây là hình con cừu.

Các từ thường gặp:

羊(ひつじ): Con cừu

羊(こひつじ): Cừu non

羊毛(ようもう): Lông cừu, len

山羊(*やぎ): Dê

Câu hỏi - góp ý :
Categories: Kanji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *