Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

習 : Tập

Onyomi : しゅう

Kunyomi : なら-う / なら-い

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 習
Những chú chim đang sải cánh trên tòa nhà màu trắng, chúng đang học cách bay
Những từ thường gặp :

習う(ならう):học

習慣(しゅうかん):tập quán

復習(ふくしゅう):ôn tập

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục