Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

自 : Tự.

Onyomi : し / じ.

Kunyomi : みずか-ら / おの-ずから.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 自
Ở Nhật, nếu chỉ vào mũi có nghĩa là tự ám chỉ bản thân
Những từ thường gặp :

自分(じぶん):bản thân

自動(じどう):tự động

自転車(じてんしゃ):xe đạp

自由(じゆう):tự do

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục