Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

苦 : Khổ

Onyomi :

Kunyomi : にが-い / くる-しい

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 苦
Nếu như ăn cỏ khô thì bạn sẽ phải khổ sở
Những từ thường gặp :

苦い(にがい):đắng

苦しい(くるしい):đau khổ

苦労(くろう):mệt mỏi do làm việc

苦手(にがて):kém

苦い(にがい):đắng

苦しむ(くるしむ):đau khổ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục