Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Kanji : 要

Âm Hán Việt của chữ 要 : YẾU

Cách đọc chữ 要 :

Onyomi : よう.

Kunyomi : い.

Cấp độ : Kanji N3.

Cách Nhớ chữ 要 :

Cách nhớ chữ Kanji 要
Cô gái giữ những thứ thiết yếu trong cặp

Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 要 :

重要な(じゅうような):quan trọng

要約(ようやく): sự tóm tắt, sự tóm lược

要点(ようてん):yếu điểm

要る(いる):cần

要る(いる):cần thiết

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 要 :

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 要 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục