Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

計 : Kế, kê.

Onyomi : けい/ きょう.

Kunyomi : はか-る.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 計
Mở miệng thật to và đém giờ từ 1 tới 10
Những từ thường gặp :

時計(とけい):đồng hồ

計る(はかる):đo đạc

計算(けいさん):kế toán

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục