KHỞI : 起.

Onyomi :  き.

Kunyomi : お.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 起
Tôi sẽ chạy vì tôi ngủ dạy muộn

Các từ thường gặp:

起きる(おきる):Thức dậy,ngủ dậy

起こす(おこす):Đánh thức

起こる(おこる):Thoát ra khỏi

する(きりつする):Đứng lên

(きしょう):Sự thức dậy

起源(きげん):gốc rễ,gốc tích

する(きぎょうする):khởi nghiệp

[jpshare]
Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục

Bình luận - góp ý

error: