Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

近 : Cận.

Onyomi : きん.

Kunyomi : ちか-い / ちか-く.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 近
Hễ dùng rìu để chặt cây thì đường tới nơi lại gần hơn
Những từ thường gặp :

近く(ちかく):gần đây

近所(きんじょ):hàng xóm

最近(さいきん):dạo gần đây

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục