Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

違 : VI

Onyomi :

Kunyomi : ちが

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 違
Vì đường xá phức tạp nên hình như bị nhầm rồi
Những từ thường gặp :

違い(ちがい):sự khác nhau

間違える(まちがい):lỗi sai, nhầm lẫn

間違い(まちがい):lỗi lầm, nhầm lẫn

違法(いほう): trái phép

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục