Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

音 : Âm

Onyomi : おん

Kunyomi : おと

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 音
Khi mặt trời mọc, mọi người thức dậy và tạo ra âm thanh
Những từ thường gặp :

音楽(おんがく):âm nhạc

音(おと):âm

騒音(そうおん):ô nhiễm tiếng ồn

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục