You dont have javascript enabled! Please enable it!

tủ sách, viết ngang, cửa hàng mì soba tiếng Nhật là gì ?

tủ sách, viết ngang, cửa hàng mì soba tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tủ sách, viết ngang, cửa hàng mì soba tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tủ sách, viết ngang, cửa hàng mì soba tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tủ sách viết ngang cửa hàng mì soba

tủ sách

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほんばこ
Ví dụ :
Tôi đã nhét tạp chí vào hộp sách
れました。

viết ngang

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : よこがき
Ví dụ :
Cuốn sách này viết ngang
このきです。

cửa hàng mì soba

Nghĩa tiếng Nhật () : そば
Cách đọc : そばや
Ví dụ :
Buổi trưa tôi đã đi tới cửa hàng mì soba
はそばきました。

Trên đây là nội dung bài viết : tủ sách, viết ngang, cửa hàng mì soba tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: