Kanji 駐. Âm Hán Việt : Trú. Onyomi : チュウ. Kunyomi : Cấp độ : Kanji N3. Cách Nhớ: Những từ thường gặp

Read more