You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Kanji 窓 Âm Hán Việt của chữ 窓 : Song. Cách đọc chữ 窓 : Onyomi : ソオ. Kunyomi :

Read more
error: