You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Kanji 線 Âm Hán Việt của chữ 線 : TUYẾN. Cách đọc chữ 線 : Onyomi : せん. Kunyomi :

Read more
error: