Kanji 険 Âm Hán Việt của chữ 険 : Hiểm. Cách đọc chữ 険 : Onyomi : ケン. Kunyomi :

Read more

Kanji 降 Âm Hán Việt của chữ 降 : Giáng, Hàng. Cách đọc chữ 降 Onyomi : コオ. Kunyomi :

Read more

Kanji 階 Âm Hán Việt của chữ 階 : Giai. Cách đọc chữ 階 : Onyomi : カイ. Kunyomi :

Read more