Kanji 福 Âm Hán Việt : Phúc Cách đọc theo âm Onyomi: フク Cách đọc theo âm Kunyomi: さいわ(い). Cách đọc

Read more

Kanji 禁 Âm Hán Việt của chữ 禁 : Cấm Cách đọc chữ 禁 : Onyomi : きん Kunyomi : Cấp độ

Read more